Bovenaan een zes betekent:

Verblinde geestdrift.
Maar als men na de voltooiing tot verandering komt,
Dan is dat geen blaam.


Als men zich door de geestdrift laat verblinden, dan is dat verkeerd. Maar ook wanneer deze verblinding reeds een voldongen feit is, en men kan zich nog veranderen, dan wordt men vrij van smetten. Ontnuchtering na een misplaatst enthousiasme is zeer wel mogelijk en is zeer gunstig.