HET TEKEN:

Trigram Tsjen, het Opwindendeboven Tsjen, het Opwindende, de donder
Trigram K'oen, het Ontvangendebeneden K'oen, het Ontvangende, de aarde

De sterke lijn op de vierde plaats, de plaats van de ambtenaar in een leidende positie, vindt bij al de andere, zwakke lijnen welwillendheid en gehoorzaamheid. Het bovenste teken - Tsjen - heeft de beweging als eigenschap, het onderste - K'oen - de gehoorzaamheid, de overgave. Er begint dus een beweging, die overgave ontmoet en daardoor meeslepend, bezielend werkt. Van groot belang is verder de wet van de beweging langs de lijn van de minste weerstand; deze wordt in dit teken uitgesproken als wet voor het gebeuren in de natuur en in het mensenleven.