In het begin een zes betekent:

Sluit je trouw en oprecht bij hem aan,
Dan treft je geen blaam.
Waarheid als een volle aarden schotel:
Zo komt ten slotte van buitenaf het heil!


Bij het aangaan van relaties is volkomen oprechtheid de enig juiste basis. Deze gezindheid - die door het beeld van een gevulde aarden schotel wordt weergegeven: inhoud, geen lege vorm - uit zich niet in mooie woorden, maar treedt aan de dag door de kracht van het innerlijk, en deze kracht is zo sterk dat ze met onweerstaanbare macht het heil van buitenaf tot zich trekt.