Zes op de derde plaats betekent:

Je sluit je aan bij de verkeerde mensen.


We bevinden ons vaak te midden van mensen die geen van allen tot onze eigen sfeer behoren. Dan mag men zich niet door de macht der gewoonte tot een verkeerde vertrouwelijkheid laten verleiden. Het behoeft geen betoog dat zulks totaal verkeerd zou zijn. Sociaal verkeer zonder intimiteit is tegenover zulke mensen het enig juiste; op deze wijze houdt men de mogelijkheid open om later omgang met mensen van zijn eigen soort te krijgen.