een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Openbaring van de aaneengeslotenheid.
De koning laat bij de jacht slechts van drie kanten drijven.
En doet afstand van het wild, dat aan de voorzijde ontwijkt.
De burgers hebben geen waarschuwing nodig. Heil!


Bij de koninklijke drijfjachten in het oude China was het gebruikelijk dat het wild van drie kanten werd gedreven. Aan de vierde kant kon het opgedreven wild ontwijken. De dieren die van deze kans om te ontsnappen geen gebruik maakten moesten dan door een hek heen, waarachter de koning gereed stond voor de jacht. Alleen op de dieren die hier binnendrongen werd geschoten. De anderen liet men ontsnappen. Dit gebruik was in overeenstemming met de gezindheid van de koninklijke jager, die van de jacht geen slachting wilde maken, doch slechts het wild doodde dat zich als het ware vrijwillig had aangeboden.
Er verschijnt hier een heerser - althans een invloedrijk man - ten tonele die de mensen tot zich trekt. Wie tot hem komen neemt hij op, de anderen laat hij lopen. Hij verplicht niemand, hij vleit niemand: ze komen uit eigen beweging. Op deze wijze vormt zich een vrijwillige volgzaamheid bij degenen die hun lot aan het zijne verbinden. De mensen behoeven zich geen geweld aan te doen doch kunnen spontaan van hun gezindheid blijk geven. Er zijn geen politiemaatregelen nodig: ze zijn hun heer spontaan toegedaan. Ook voor het leven in het algemeen geldt deze vrijheid. Men moet niet om de gunst van de mensen bedelen. Als wij in ons zelf de reinheid en de kracht ontwikkelen die nodig zijn om als middelpunt van een vereniging te dienen, dan komen de mensen die bij ons horen vanzelf naar ons toe.