HET BEELD:


Op de aarde is water: het beeld van de Aaneengeslotenheid.
Zo hebben de koningen van de voortijd de afzonderlijke
Staten als leengoederen vergeven, en met de leenvorsten
Vriendschappelijke betrekkingen onderhouden.


Het water op de aarde vult alle leemten op en blijft er hecht mee verbonden. De sociale organisatie van de oudheid was gebaseerd op dit principe van nauwe verbondenheid tussen ondergeschikten en heerser. Het water vloeit vanzelf samen, omdat het in al zijn delen onderhevig is aan dezelfde wetten. Zo moet ook de menselijke maatschappij op basis van gemeenschappelijke belangen één gesloten geheel vormen, waarin elk lid zich een deel van het geheel voelt. De centrale macht van een sociaal organisme moet ervoor zorgen dat elk lid zijn werkelijke belang ziet in solidariteit, zoals dat in de vaderlijke verhouding van grootvorst tot leenmannen in de Chinese oudheid het geval was.