HET TEKEN:

Trigram K'an, het Onpeilbareboven K'an, het Onpeilbare, het water
Trigram K'oen, het Ontvangendebeneden K'oen, het Ontvangende, de aarde

Het water op aarde vloeit samen waar het maar kan, bijvoorbeeld in de zee, waarin alle rivieren zich verzamelen. Dit is een symbool dat betrekking heeft op de aaneengeslotenheid en de wetten daarvan. Dezelfde gedachte wordt aan de hand gedaan door de omstandigheid dat alle lijnen week zijn, uitgezonderd de vaste lijn op de vijfde plaats, de plaats van de heerser. De weke lijnen blijven elkaar trouw, doordat ze beïnvloed worden door de vaste wil op de heersersplaats, die het middelpunt van hun vereniging vormt. Maar ook deze sterke, leidende persoonlijkheid is solidair met de anderen, in wie hij een aanvulling van zijn eigen wezen vindt.