Zes op de tweede plaats betekent:

Het bed wordt versplinterd aan de rand.
De standvastigen worden vernietigd. Onheil.


De macht der onedelen groeit. Het gevaar nadert de eigen persoon. Er zijn reeds duidelijke aanwijzingen daarvoor. De rust wordt verstoord. Terwijl men in deze gevaarlijke positie verkeert ondervindt men noch van boven, noch van beneden hulp of sympathie. In deze isolatie is uiterste voorzichtigheid geboden. Men moet zich richten naar de tijd en bijtijds de wijk nemen. Wanneer men onbuigzaam en halsstarrig op zijn stuk zou blijven staan zou dat tot de ondergang leiden.