Zes op de vierde plaats betekent:

Het bed wordt versplinterd tot op de huid. Onheil.


Het ongeluk bereikt hier het eigen lijf, niet meer alleen de rustplaats. Verdere waarschuwing of opmerking wordt hier niet gegeven. Het onheil heeft zijn hoogetepunt bereikt. Het kan niet meer worden afgewend.