HET BEELD:


De berg rust op de aarde: het beeld van de Versplintering.
Zo kunnen de hogeren alleen door rijke gaven aan de lageren
Hun positie verzekeren.


De berg rust op de aarde. Als hij steil en smal is en geen brede basis heeft moet hij omvallen. Alleen wanneer hij zich breed en groot uit de aarde verheft, niet trots en steil, is zijn positie verzekerd. Zo rusten ook de heersers op de brede grondslag van het volk. Ook voor hen komt het erop aan dat ze vrijgevig en grootmoedig zijn, gelijk de aarde, die alles draagt; dan zullen ze hun positie even hecht maken als een berg in zijn rust.