Zes op de tweede plaats betekent:

Aanblik door de deurspleet.
Bevorderlijk is de standvastigheid van een vrouw.


Door de deurspleet heeft men een beperkt gezichtsveld: men ziet van binnen naar buiten. De beschouwingswijze is subjectief beperkt. Men betrekt alles op zichzelf. Men kan zich niet in de ander en diens beweegredenen verplaatsen. Dat is voor een goede huisvrouw op zijn plaats: die hoeft niets te begrijpen van wat er in de wereld omgaat. Voor een man echter, die actief aan het openbare leven moet deelnemen, is zulk een beperkt-egoïstische manier van beschouwen natuurlijk verkeerd.*


__________

*: Het verschil in waardering van mannelijk en vrouwelijk gedrag beperkt zich niet tot het oude China. Het beeld, dat Schiller in 'Das Lied von der Glocke' van de huisvrouw tekent, past volkomen in dit kader.