Zes op de derde plaats betekent:

Beschouwing van mijn leven
Beslist over vooruitgang of terugtocht.


Dit is de plaats van de overgang. Men kijkt niet meer naar buiten om min of meer beperkte of verwarde beelden te verkrijgen, maar men richt de blik op zichzelf om een richtlijn voor zijn beslissingen te vinden. Deze zelfbeschouwing betekent het overwinnen van het naïeve egoïsme van de mens, die van nature geneigd is alles alleen vanuit zijn eigen gezichtshoek te zien. Hij begint nu na te denken en komt zodoende tot objectiviteit. Zelfkennis wil echter niet zeggen dat men zijn eigen gedachten ontleedt: het betekent veeleer dat men nagaat welke invloed men op zijn medemensen uitoefent. Alleen de resultaten van ons leven geven ons het recht om te beslissen of er voor- dan wel achteruitgang te constateren valt.