Zes op de vierde plaats betekent:

Beschouwing van het licht van het rijk.
Bevorderlijk is het als gast van een koning werkzaam te zijn.


Hier is een man getekend die de geheimen verstaat waardoor men een rijk tot bloei brengt. Zulk een man moet een verantwoordelijke positie bekleden, waar hij invloed kan uitoefenen. Hij moet als het ware 'gast' zijn, dat wil zeggen hij moet zelfstandig kunnen optreden en geëerd worden, niet als werktuig gebruikt.