een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Bovenaan een negen betekent:

Beschouwing van zijn leven.
De edele treft geen blaam.


Terwijl de vorige lijn een man voorstelt die zichzelf beschouwt is hier op de hoogste plaats al het persoonlijke, op het eigen ik betrekking hebbende, uitgeschakeld. Hier is een wijze getekend, die buiten de wereldse dingen staat. Bevrijd van zijn ik-zucht beschouwt hij de wetten van het leven en zodoende komt hij tot de erkenning dat het hoogste goed bestaat in het weten hoe we ons van alle smetten kunnen bevrijden.