In het begin een zes betekent:

Voortschrijdend, maar teruggewezen.
Standvastigheid brengt heil!
Als men geen vertrouwen vindt, blijve men gelaten.
Geen fout.


In een tijd waarin alles naar vooruitgang streeft verkeert men nog in de onzekerheid of men bij de vooruitgang mogelijk op een afwijzing zou kunnen stoten. Dan komt het erop aan eenvoudig te volharden in het goede: dat brengt ten slotte heil. Het kan zijn dat men geen vertrouwen ontmoet. In dit geval moet men niet trachten dit vertrouwen tot elke prijs te veroveren; men moet gelaten en blijmoedig blijven en zich niet door toorn laten overmannen. Dan blijft men vrij van feilen.