Zes op de tweede plaats betekent:

Voortschrijdend, maar in droefheid.
Standvastigheid brengt heil!
Men krijgt dan groot geluk van zijn stammoeder.


De vooruitgang wordt tegengehouden, men wordt tegengewerkt bij zijn poging in contact te komen met de man van aanzien tot wie men in relatie staat. Dat brengt droefheid met zich mee. Maar in zulk een geval moet men standvastig blijven, dan zal men van de man in kwestie in moederlijke mildheid een groot geluk ontvangen. Dit geluk is welverdiend, daar de wederkerige toegenegenheid niet op egoïstische motieven of partijgeest, maar op degelijke en rechtschapen beginselen berust.