Zes op de derde plaats betekent:

Allen zijn het eens. Berouw verdwijnt.


Men streeft voorwaarts, en wel in gemeenschap met anderen, door wier instemming men wordt aangemoedigd. Daardoor verdwijnt elke reden tot spijt over de omstandigheid dat men niet genoeg zelfstandigheid bezit om het zonder hulp te kunnen opnemen tegen elke vijandige wending van het lot.