Negen op de vierde plaats betekent:

Vooruitgang als een hamster.
Standvastigheid brengt gevaar met zich.


In tijden van vooruitgang is het voor sterke mensen op de verkeerde plaats gemakkelijk grote rijkdommen bijeen te schrapen. En daar tijden van vooruitgang altijd ook tijden zijn waarin de zon alles aan den dag brengt wat het licht niet kan verdragen, brengt het noodzakelijkerwijze gevaar met zich, wanneer men in zulk een handelwijze volhardt.