HET OORDEEL:


De Vooruitgang:
De sterke vorst wordt geëerd door een groot aantal paarden.
Op één dag wordt hij driemaal ontvangen.


Als voorbeeld wordt een tijd geschilderd waarin een sterke leenvorst de overige vorsten rondom de koning verzamelt in gehoorzaamheid en vrede, en door de grote koning met geschenken overladen en in zijn naaste omgeving toegelaten wordt. Hierin ligt een tweevoudige gedachte. De eigenlijke werking van de vooruitgang gaat uit van een man in een afhankelijke positie, die de anderen als hun gelijke beschouwen en daarom willig volgen. Die leider bezit genoeg innerlijke klaarheid om de grote invloed die hij heeft niet te misbruiken, maar ten gunste van zijn heer aan te wenden. De heer zijnerzijds is vrij van elke jaloezie, overlaadt de grote man met geschenken en houdt hem in zijn naaste omgeving. Een verlicht heerser en een gehoorzaam dienaar: dat zijn de noodzakelijke voorwaarden voor een grote vooruitgang.