HET BEELD:


De zon gaat op over de aarde:
Het beeld van de Vooruitgang.
Zo geeft de edele zelf glans aan zijn lichtende deugd.


Het licht van de zon die opgaat over de aarde is van nature helder; maar hoe hoger de zon rijst, des te volkomener komt ze uit de grauwe nevels tevoorschijn, totdat zij in haar oorspronkelijke reinheid straalt over een steeds ruimer gebied. Zo is ook het ware wezen van de mens oorspronkelijk goed, maar het wordt vertroebeld door het contact met het aardse; daarom heeft het loutering nodig opdat het kan stralen in zijn oorspronkelijke lichte glans.