HET TEKEN:

Trigram Li, het Zich-Hechtendeboven Li, het Zich-Hechtende, het vuur
Trigram K'oen, het Ontvangendebeneden K'oen, het Ontvangende, de aarde

Het teken stelt de zon voor, die opkomt over de aarde; het is daarom het beeld van de snelle, gemakkelijke vooruitgang, die tegelijkertijd steeds vedere expansie en klaarheid betekent.