In het begin een zes betekent:

Als je oprecht bent, maar niet tot het einde toe,
Dan komt er nu eens verwarring, dan weer vereniging.
Als je roept, dan hoef je je hand maar uit te steken
Om weer te kunnen lachen.
Betreur niets.
Heengaan is zonder blaam.


De situatie is hier dat men zich om een leider wil scharen tegen wie men opziet. Doch men bevindt zich te midden van een talrijk gezelschap, waardoor men zich zo laat beïnvloeden dat men onzeker wordt in zijn besluit en geen vast middelpunt voor het verzamelen meer ziet. Als men echter uiting geeft aan deze nood en om hulp roept, dan is een handdruk van de leider voldoende om alle ellende af te wenden. Men late zich dus niet van de wijs brengen: zich bij die leider aan te sluiten is zonder twijfel het beste.