Zes op de derde plaats betekent:

Verzamelen onder zuchten. Niets dat bevorderlijk ware.
Heengaan is zonder blaam. Kleine beschaming.


Men heeft vaak de behoefte aan gezelschap, terwijl alle anderen in de omgeving zich reeds hebben aaneengesloten, zodat men geïsoleerd blijft. De hele toestand blijkt onhoudbaar te zijn. Dan moet men de weg van de vooruitgang kiezen, en zich resoluut aansluiten bij een man die dichter bij het middelpunt van de groep staat en de gelegenheid heeft iemand in de gesloten kring te introduceren. Dat is geen fout, ook al neemt men eerst als outsider een ietwat vernederende positie in.