een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vierde plaats betekent:

Groot heil! Geen blaam.


Hier wordt een man getekend die in naam van zijn heer de mensen om zich heen verzamelt. Daar hij niet naar persoonlijk voordeel streeft maar onbaatzuchtig aan de algemene eenheid werkt, wordt zijn werk met succes bekroond en alles komt goed.