een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Als men bij het verzamelen de vereiste positie inneemt
Verdient dat geen blaam.
Als sommigen nog niet oprecht meedoen
Is er verheven, duurzame standvastigheid nodig,
Dan verdwijnt het berouw.


Als de mensen zich uit zichzelf om iemand heen verzamelen, dan is dat - wanneer men het zelf niet gezocht heeft - alleen maar goed. Men verkrijgt daardoor een zekere invloed, die zeer nuttig kan zijn. Maar natuurlijk is het ook mogelijk dat er zich mensen om iemand heen scharen, niet omdat zij innerlijk vertrouwen hebben, maar omdat zij worden aangelokt door de invloedrijke positie. Dat is zeker betreurenswaard. Zulke mensen moet men nader zien te komen door des te grotere plichtsbetrachting en onwrikbare standvastigheid. Daardoor wordt het heimelijk wantrouwen gaandeweg overwonnen, en alle reden voor berouw valt weg.