Bovenaan een zes betekent:

Klagen en zuchten, tranen in stromen!
Geen blaam.


Het kan voorkomen dat men zich wel zou willen aansluiten maar in zijn goede bedoelingen miskend wordt. Dan is men treurig en klaagt. Maar dat is juist de aangewezen weg. Want daardoor kan het gebeuren dat de ander tot bezinning komt, en men de gezochte en zo smartelijk gemiste aansluiting toch nog vindt.