HET OORDEEL:


Het Verzamelen. Welslagen.
De koning nadert zijn tempel.
Bevorderlijk is het de grote man te zien.
Dat brengt welslagen. Bevorderlijk is standvastigheid.
Grote offers brengen schept heil.
Bevorderlijk is het iets te ondernemen.


De verzameling van mensen in grote gemeenschappen is óf een natuurlijke, zoals dit bij de familie het geval is, óf een kunstmatige, zoals in de staat. De familie verzamelt zich om de vader als haar hoofd. De voortzetting van deze verzameling voltrekt zich door de offers aan de voorouders, waarbij de hele clan zich verzamelt. De voorouders worden door de geconcentreerde aandacht en het gebed der op aarde achtergeblevenen zó verankerd in het geestelijk leven van de familieleden dat ze zich niet kunnen verstrooien en losraken.
Waar mensen verenigd moeten worden, zijn religieuze krachten nodig. Maar er moet ook een menselijk leider als middelpunt zijn. Om anderen om zich heen te kunnen verzamelen, moet men zich echter eerst in zijn eigen innerlijk hebben geconcentreerd. Slechts door verenigde morele kracht kan men de wereld tot eenheid brengen. Zulke grote tijden van éénwording zullen dan ook grote werken achterlaten. Dat is de zin van de grote offers die gebracht worden. En ook op wereldlijk gebied is er in tijden van verzamelen behoefte aan werken van groot formaat.