HET BEELD:


Het meer is boven de aarde:
Het beeld van de Verzameling.
Zo vernieuwt de edele zijn wapenen,
Om onvoorziene dingen het hoofd te bieden.


Wanneer zich zo veel water in het meer verzamelt dat het hoger komt dan de aarde dreigt een overstroming. Daar moet men maatregelen tegen treffen. Zo ontstaat ook licht strijd op een plaats waar mensen in groten getale bijeenkomen; en waar rijkdommen worden opgestapeld doet zich gemakkelijk roof voor. Daarom moet men zich in tijden van verzameling tijdig wapenen om het onvoorziene af te weren. Het leed op aarde komt meestal door plotselinge gebeurtenissen waartegen men niet gewapend was. Als men erop voorbereid is kan men het voorkomen.