HET TEKEN:

Trigram Twéi, het Blijmoedigeboven Twéi, het Blijmoedige, het meer
Trigram K'oen, het Ontvangendebeneden K'oen, het Ontvangende, de aarde

Het teken is naar vorm en betekenis verwant aan het teken Pi, de Aaneensluiting (hexagram 8). Dáár het stromende water boven de aarde, hier een meer boven de aarde. Het meer is de verzamelplaats van het water, daardoor is het verzamelen hier nog sterker uitgedrukt dan in het andere teken. Dezelfde grondgedachte blijkt ook in de omstandigheid dat het hier twee sterke lijnen zijn (op de vierde en vijfde plaats) die de verzameling bewerken, terwijl ginds slechts één sterke lijn (op de vijfde plaats) te midden der zwakken staat.