Zes op de derde plaats betekent:

Onverdiend ongeluk:
De koe, die door iemand getuierd was,
Is winst voor de zwerver, voor de burger verlies.


Soms wordt iemand getroffen door een ongeluk dat hij niet heeft verdiend doch dat hem door een ander wordt aangedaan; zoals bijvoorbeeld gebeurt wanneer een man voorbijkomt en een getuierde koe meeneemt. Zijn winst is het verlies van de eigenaar. Bij alle, ook bij onschuldige, handelingen moet men zich richten naar de juiste tijd, anders ondervindt men onverwachte rampspoed.