een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Gebruik geen artsenij bij onverdiende ziekte.
Het zal vanzelf wel weer goed worden.


Als er van buitenaf, door een toeval, een onverwacht ongeluk over iemand komt, dat niet voortkomt uit zijn eigen natuur en daarin ook geen aanknopingspunt vindt, moet men niet naar uiterlijke geneesmiddelen grijpen, maar de natuur rustig haar gang laten gaan; dan wordt men vanzelf beter.