HET TEKEN:

Trigram Ch'ien, the Creativeboven Tj'ièn, het Scheppende, de hemel
Trigram Tsjen, het Opwindendebeneden Tsjen, het Opwindende, de donder

Boven is Tj'ièn, de hemel, onder is Tsjen, de beweging. Het onderste teken, Tsjen, wordt bepaald door de sterke lijn, die het van boven, van de hemel heeft ontvangen. Als dienovereenkomstig de beweging de wet van de hemel volgt, is de mens onschuldig en zonder valsheid. Dat is het echte, natuurlijke, niet vertroebeld door sluw overleg of heimelijke bijbedoelingen. Waar men de opzet merkt, daar is de waarheid, de natuurlijke onschuld verloren gegaan. Natuur die niet door de geest wordt geleid is geen ware, maar gedegenereerde natuur. De gedachte van het natuurlijke wordt gedeeltelijk nog verder uitgesponnen; zodoende omvat het hexagram ook nog de voorstelling van het onopzettelijke, het onverwachte.