een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is In het begin een negen betekent:

Terugkeer van geringe afstand.
Berouw is onnodig.
Groot heil!


Kleine afwijkingen van het goede zijn niet te vermijden. Men moet alleen tijdig omkeren, voordat men te ver is gegaan. Dat is vooral bij de vorming van het karakter van groot belang. Elke boze gedachte, hoe gering ook, moet meteen worden verbannen, opdat men daar niet te ver mee gaat, er zich niet in vastbijt. Zo hoeft men geen berouw te hebben, en alles gaat opperbest.