Bovenaan een zes betekent:

Gemiste terugkeer. Onheil.
Ongeluk van buiten en van binnen.
Als men zo legers laat oprukken
Zal men ten slotte een nederlaag lijden,
Wat voor de heer van het land rampspoedig is.
Tien jaar lang is men niet meer tot een aanval in staat.


Als men de juiste tijd voor de ommekeer verzuimt, komt men in het ongeluk. Het ongeluk heeft zijn innerlijke oorzaak in een verkeerde houding tegenover de wereldstructuur. Het ongeluk dat van buitenaf tot ons komt, is het gevolg van deze verkeerde instelling. Wat hier geschilderd wordt, is de verstoktheid en de straf die daar op volgt.