HET BEELD:


De donder binnen in de aarde: het beeld van het Keerpunt.
Zo sloten de oude koningen de passen
Ten tijde van de zonnewende.
Handelaren en vreemdelingen reisden niet,
En de heerser bereisde niet de provincies.


De winterzonnewende werd in China van oudsher gevierd als de rusttijd van het jaar, een gebruik dat nog altijd bewaard is gebleven in de nieuwjaarsrustdag. In de winter is de levenskracht - gesymboliseerd door het Opwindende, de Donder - nog onder de aarde. De beweging verkeert nog maar in het allereerste begin. Daarom moet men haar door rust versterken, opdat ze niet verloopt door voortijdig verbruik. Dit principe, dat men de weer opkomende kracht door rust versterkt, geldt voor alle soortgelijke situaties. De terugkeer van de gezondheid na een ziekte, het terugkerend wederzijds begrip na een vervreemding: alles moet in het eerste begin met tederheid behandeld en ontzien worden opdat de terugkeer bloesem draagt.