Zes op de derde plaats betekent:

De schok komt en brengt de mens buiten zichzelf.
Als men onder de indruk van de schok handelt,
Blijft men vrij van ongeluk.


Er zijn drieërlei schokken: die van de hemel, dat is de donder; verder die van het noodlot, en eindelijk die van het hart. Hier gaat het niet zozeer om de innerlijke schokken als wel om de schokken van het noodlot. In bewogen tijden verliest men al te licht zijn tegenwoordigheid van geest, zodat men alles wat men eventueel zou kunnen doen over het hoofd ziet en het noodlot stil zijn gang laat gaan. Als men door de schokken van het noodlot innerlijk wordt geraakt zal men de uiterlijke slagen van het lot zonder grote moeite kunnen overwinnen.