Negen op de vierde plaats betekent:

De schok geraakt in de modder.


De innerlijke beweging moet ten dele ook de uiterlijke omstandigheden mee hebben om succes te bereiken. Als de omstandigheden van dien aard zijn dat er aan de ene kant niet een zodanige weerstand voorhanden is dat men die energiek kan bestrijden, maar aan de andere kant de weerstand toch ook niet geheel is opgeheven - met andere woorden, als alles taai en traag is als modder - dan wordt de beweging verlamd.