Zes op de vijfde plaats betekent:

Schokken gaan heen en weer: gevaar.
Maar men verliest volstrekt niets,
Er is alleen het een en ander te doen.


Het gaat hier niet om één enkele schok, maar om meerdere, zodat men in het geheel geen tijd heeft om op adem te komen. Toch brengt dit alles geen verlies met zich, daar men erop bedacht is in het centrum van de beweging te blijven en zich zodoende weet te vrijwaren voor het lot, voortdurend weerloos heen en weer geslingerd te worden.