Bovenaan een zes betekent:

De schok brengt verval en angstig rondkijken.
Vooruitgaan brengt onheil.
Als hij nog niet ons eigen lichaam bereikt,
Alleen nog maar onze buurman,
Dan treft ons geen blaam.
De kameraden hebben iets om over te praten.


Wanneer de innerlijke schok zijn hoogtepunt heeft bereikt berooft hij ons van onze bezinning en onze heldere blik. In zulk een toestand is het natuurlijk niet mogelijk weloverdacht te handelen. Dan is het beter zich in stilte terug te trekken totdat men zijn rust en sereniteit heeft teruggevonden.
Daartoe is men echter alleen in staat zolang men zelf nog niet door de opwinding is aangestoken, maar wel in zijn omgeving reeds de heilloze gevolgen ervan kan waarnemen. Als men zich tijdig van handelen onthoudt, maakt men geen fouten en lijdt men geen schade. Maar de kameraden, die in hun opwinding niet meer naar waarschuwingen willen luisteren, zullen daar zeker het nodige over te zeggen hebben. Daar mag men zich echter niet aan storen.