HET OORDEEL:


De Schok brengt welslagen.
De schok komt: Hu, hu!
Lachende woorden: Ha, ha!
De schok maakt honderd mijl aan het schrikken,
En hij laat offerlepel en kelk niet vallen.


De schok die door het tevoorschijn treden van God in het binnenste van de aarde omhoog stijgt maakt de mens bevreesd, maar deze 'vreze des Heren' is iets goeds; immers, ze bewerkt dat blijdschap en vreugde kunnen volgen. Als men innerlijk heeft geleerd wat vrees en beven is, dan is men gevrijwaard voor schrik door uiterlijke gebeurtenissen. Al woedt de donder ook zozeer dat men hem op honderd mijlen in de omtrek vol schrik verneemt, men blijft desondanks innerlijk zo geconcentreerd en eerbiedig dat men de offerhandeling niet onderbreekt. Zulk een diepe innerlijke ernst, waartegen alle uiterlijke verschrikkingen machteloos afstuiten, is de geestesgesteldheid die de leiders der mensen en de heersers moeten hebben.