HET BEELD:


Voortgezette Donder: het beeld van de Schok.
Zo brengt de edele in angst en beven zijn leven in orde
En onderzoekt hij zichzelf.


De voortgezette donder brengt met zijn schokken angst en beven teweeg. Zo staat de edele steeds vol ontzag tegenover de wonderwerken Gods; hij tracht rechtvaardig te leven en onderzoekt zijn hart, of er heimelijk niets de goddelijke wil weerstreeft. Zo is dus ontzag de grondslag van een waarachtig leven.