Zes op de derde plaats betekent:

Wie het hert jaagt zonder boswachter,
Die verdwaalt slechts in het woud.
De edele verstaat de tekenen des tijds
En houdt zich liever afzijdig.
Zo doorgaan brengt beschaming.


Als men geen gids heeft en in een vreemd bos wil gaan jagen, verdwaalt men. Men moet niet - onbedacht en onberaden - trachten de moeilijkheden waarin men zich bevindt heimelijk te ontlopen. Het noodlot laat zich niet verschalken. Voorbarig handelen zonder het nodige inzicht leidt tot mislukking en schande. Daarom zal de edele, die de kiemen van het komende vermag te onderscheiden, liever afstand doen van een wens dan met alle geweld iets doorzetten waardoor mislukking en beschaming zijn deel zouden worden.