Zes op de vierde plaats betekent:

Paard en wagen gaan uit elkaar.
Zoek naar vereniging.
Heengaan brengt heil.
Alles werkt bevorderend.


Men is in een situatie waarin men de plicht heeft om te handelen doch de krachten zijn niet toereikend. Er biedt zich echter een gelegenheid tot het vinden van aansluiting. Die moet men aangrijpen zonder zich door valse schaamte en misplaatste gereserveerdheid te laten weerhouden. Men geeft blijk van innerlijke zuiverheid als men de moed heeft de eerste stap te doen, zelfs wanneer dit met een zekere zelfverloochening gepaard gaat. In een moeilijke situatie is het geen schande zich te laten helpen. Met de juiste helper gaat alles goed.