een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Negen op de vijfde plaats betekent:

Moeilijkheden bij het zegenen.
Geringe standvastigheid brengt heil,
Grote standvastigheid brengt onheil.


Men bevindt zich in een situatie waarin men geen enkele mogelijkheid heeft zijn goede bedoelingen zo uit te drukken dat ze werkelijk naar buiten toe blijken en begrepen worden. Anderen schuiven zich ertussen en leggen alles wat men doet verkeerd uit. In zo'n geval moet men voorzichtig zijn en niet te haastig voorwaarts gaan. Men mag niet met alle geweld iets groots willen doorzetten, want iets dergelijks gelukt alleen wanneer men het algemene vertrouwen reeds geniet. Slechts in alle stilte, door trouwe, consciëntieuze arbeid, kan men geleidelijk aan bewerken dat de situatie beter wordt en de hinderpalen wegvallen.