HET BEELD:


Wolken en donder: het beeld van de Aanvangsmoeilijkheid.
Zo werkt de edele ontwarrend en ordenend.


Wolken en donder worden voorgesteld door bepaalde lijnornamenten; dat wil zeggen dat de chaos van de aanvangsmoeilijkheid de orde reeds impliceert. Zo moet de edele de chaotische overvloed in zulke aanvangstijden indelen en ordenen gelijk men de zijden draden van een kluwen ontwart en tot koorden samenvlecht. Men moet, om in het oneindige de weg te vinden, weten te onderscheiden en te verbinden.