HET TEKEN:

Trigram K'an, het Onpeilbareboven K'an, het Onpeilbare, het water
Trigram Tsjen, het Opwindendebeneden Tsjen, het Opwindende, de donder

De naam van het teken, Tsjoen, stelt eigenlijk een gras voor, dat bij zijn ontspruiten uit de aarde op een hindernis stoot. Vandaar de benaming: Aanvangsmoeilijkheid. Het teken laat zien hoe hemel en aarde de afzonderlijke wezens voortbrengen. Het is hun eerste ontmoeting, die met moeilijkheden verbonden is. Het onderste teken, Tsjen, is het Opwindende: zijn beweging gaat naar boven; als beeld heeft het de donder. Het bovenste teken, K'an, is het Onpeilbare, het Gevaarlijke: zijn beweging gaat naar beneden; als beeld heeft het de regen. De situatie wijst dus op dichte, chaotische volheid. Donder en regen vervullen de lucht. Maar er komt licht in de chaos. De beweging, die naar boven gericht is terwijl het onpeilbare omlaag zinkt, komt ten slotte boven het gevaar uit. In het onweer ontladen zich de spanningen, en alles herademt verlicht.