In het begin een negen betekent:

Je laat je toverschildpad lopen
En kijkt naar mij met je mondhoeken omlaag.
Onheil!


De toverschildpad is een wezen dat geen aards voedsel nodig heeft, doch zulk een toverkracht bezit dat het van de lucht kan leven. Het beeld wil zeggen dat men, gezien zijn aard en zijn positie, heel goed vrij en onafhankelijk zijn eigen leven zou kunnen leven. In plaats daarvan geeft men deze innerlijke zelfstandigheid prijs en kijkt men met afgunst en wrevel naar anderen, die het uiterlijk beter hebben. Deze kleingeestige jaloezie wekt echter bij de anderen slechts hoon en verachting. Dit is uit den boze.