Zes op de tweede plaats betekent:

Zich wenden naar de top voor voeding,
Van de weg afwijken, om op de heuvel voeding te zoeken:
Zo voortgaan brengt onheil.


Het normale is dat men voor zijn voeding zelf zorgt of zich door degenen die de plicht en het recht daartoe hebben, op redelijke wijze laat onderhouden. Wie door innerlijke zwakheid niet in staat is voor zijn eigen onderhoud te zorgen, zal zich onrustig en onvoldaan voelen wanneer hij zich zijn levensonderhoud door hoger geplaatsten als een gunst laat schenken, in plaats van het zelf rechtmatig te verwerven. Dat is onwaardig, want zo verloochent men zijn afkomst. Als men daar een gewoonte van maakt brengt dat rampspoed.