een gele cirkel die aangeeft dat dit de beheersende heer van het hexagram is Zes op de vijfde plaats betekent:

Afwijken van de weg. Blijven in standvastigheid brengt heil.
Men moet niet het grote water oversteken.


Men is zich bewust dat men te kort schiet. Men zou voor de verzorging der mensen moeten zorgen, doch men heeft er de kracht niet toe. Daarom is het goed van de gewone weg af te wijken en raad en hulp in te roepen van iemand die geestelijk hoger staat, al is hij uiterlijk onaanzienlijk. Door in deze houding te volharden heeft men succes en geluk. Men moet zich echter van zijn afhankelijkheid bewust blijven, dus: zich niet persoonlijk op de voorgrond dringen en geen grote werken willen ondernemen, bijvoorbeeld het oversteken van het grote water.