HET BEELD:


Beneden aan de berg is de donder: het beeld van de Voeding
Zo slaat de edele acht op zijn woorden,
En hij is matig in eten en drinken.


'God treedt tevoorschijn in het teken van de Opwinding.' Als in de lente de levenskrachten weer in actie komen, ontstaan alle dingen opnieuw. 'Hij voleindigt in het teken van het Stilhouden.' Zo worden in de vroege lente, als de zaden ter aarde vallen, alle dingen gereed gemaakt. Dat geeft het beeld van de voeding door beweging en stilte. De edele neemt dat tot voorbeeld voor de voeding en de zorg voor zijn karakter. De woorden zijn beweging die van binnen naar buiten gaat, eten en drinken is beweging, die van buiten naar binnen gaat. Beide soorten van beweging moet men door stilte matigen. Zo bewerkt de stilte dat de van de mond uitgaande woorden de maat niet overschrijden en dat ook de door de mond binnenkomende voeding de maat niet overschrijdt. Hierdoor wordt het karakter gevormd.